Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości

Umowy pożyczek pod zastaw nieruchomości podpisywane  są przed notariuszem i sporządzone w formie aktu notarialnego. Inwestorzy udzielając pożyczki, stosują najczęściej dwie formy zabezpieczenia swojej wierzytelności takie jak hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie, choć stosowane są również inne zabezpieczenia wierzytelności. Umowa pożyczki powinna być przekazana klientowi przed jej podpisaniem.

Umowy pożyczki i ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Na czym polega?

Ustanowienie hipoteki, polega na tym, że inwestor w celu zabezpieczenia pożyczki obciąża nieruchomość prawem (wpis w dział IV księgi wieczystej), na podstawie umowy pożyczki, którego treść polega na tym, że w razie nie wykonania zobowiązania ciążącego na pożyczkobiorcy, inwestor będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika. Ta forma zabezpieczenia pożyczki jest stosowana dość często. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja – dłużnik nie będzie zwracał należnej kwoty – po upływie wymaganego w akcie notarialnym terminu inwestor może podjąć kroki do odzyskania należności. Do podjętych kroków w celu odzyskania swoich środków jest droga windykacyjna a następnie droga postępowania egzekucyjnego prowadzona przez komornika.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako kolejna forma zabezpieczenia pożyczki.

Drugą najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia pożyczki jest przewłaszczenie na zabezpieczenie.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie to forma zabezpieczenia oparta na art. 353§1 KC czyli na zasadzie swobody umów.
Istotą przewłaszczenia na zabezpieczenie jest przeniesienie przez pożyczkobiorcę lub osobę trzecią własności (na podstawie umowy pożyczki), rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności na pożyczkobiorcę pod warunkiem spełnienia przez niego zabezpieczonego zobowiązania (spłata pożyczki).
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia dopuszczalną przez Sąd Najwyższy, jednak z punktu widzenia prawa, nie jest uregulowane całkowicie ustawowo. Dlatego w umowie pożyczki powinny być uregulowane precyzyjnie wszystkie prawa  i obowiązki wynikające z tej formy zabezpieczenia.
Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie przedmiot, którym zabezpieczana jest pożyczka pozostaje w posiadaniu dłużnika (pożyczkobiorcy). W przypadku nie spłacenia pożyczki, w określonym w umowie pożyczki czasie wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu poza drogą postępowania egzekucyjnego. Sposób takiego zaspokojenia wierzyciela powinien być oczywiście określony w umowie pożyczki podpisanej przed notariuszem.

Przed podpisaniem umowy pożyczki prywatnej..

Osoby poszukujące pożyczki prywatnej mamy pewne rady, na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

Po pierwsze dużo pytać, zadawać pytania odnośnie interesujących i niejasnych kwestii aby zostały wyjaśnione a wątpliwości rozwiane zanim dojdzie do podpisania umowy.

Po drugie warto zastanowić się nad tym, czy forma finansowania jaką jest pożyczenie środków finansowych pod zastaw nieruchomości jest jedynym wyjściem z obecnej sytuacji klienta – bo być może udałoby się pożyczyć pieniądze od rodziny czy znajomych nie zastawiając czy nie obciążając hipoteki nieruchomości.

Po trzecie, klient powinien zastanowić się i zadać sobie pytanie “czy stać mnie na taką pożyczkę”?
Od pożyczki trzeba zapłacić odsetki, opłacić notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za uruchomienie oraz prowizję. Zatem odpowiedź na powyższe pytanie leży w gestii klienta i powinien on upewnić się czy inne rozwiązanie czyli inny sposób uzyskania potrzebnych środków finansowych nie będzie dla niego lepszym rozwiązaniem.

Po czwarte, warto jest poprosić o wzór umowy pożyczki, która będzie podpisywana u notariusza aby upewnić się, że umówione warunki zgadzają się z warunkami w umowie.

Po piąte, jeżeli ktoś wymaga opłaty wstępnej, opłaty za zweryfikowanie sprawy, klient powinien być już w tym momencie ostrożny i powinien dwa razy się zastanowić, zanim cokolwiek wpłaci.

Po szóste, sprawdź czy osoba z którą współpracujesz jest rzetelna, czy posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i jaką posiada wiedzę i doświadczenie w branży pożyczek pod zastaw nieruchomości.

Po siódme, jeśli klient zdecyduje się już na pożyczenie pieniędzy pod zastaw nieruchomości powinien systematycznie, tak jak jest to wyszczególnione w umowie spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

Mamy nadzieje, że nasze uwagi, chociaż w mały stopniu przybliżyły Państwu temat umowy pożyczki pod zastaw nieruchomości.