Prywatna pożyczka na spłatę komornika.

„Komornik zajął moją nieruchomość. Co teraz zrobić ? Jak wyjść z pętli zadłużenia ?”  Zajęcie mieszkania przez komornika to efekt odpowiedzialności rzeczowej za posiadane, nieuregulowane długi. Komornik przystępując do egzekucji weryfikuje stan majątkowy osoby wobec, której prowadzona jest egzekucja i później podejmuje czynności związane z przymusowym wyegzekwowaniem należności tzw. czynności egzekucyjne. Jedną z czynności, które mają na celu zaspokojenie wierzyciela jest zajęcie nieruchomości na wniosek wierzyciela poprzez wpis do hipoteki a następnie sprzedaż mieszkania, działki czy domu.    Jeżeli dłużnik posiada ułamkową część nieruchomości komornik wówczas zajmuje tę część, która stanowi własność dłużnika. Komornik nie może zająć pozostałej części – nie należącej do dłużnika (wyjątek stanowi wspólność majątkowa małżonków).

Jak sobie poradzić z taką sytuacją?

Po pierwsze, należy dojść do porozumienia w sprawie płatności wierzytelności w ratach o ile na taką spłatę zgodę wyrazi wierzyciel. Jeśli wierzyciel wyrazi zgodę na spłaty ratalne wówczas, takie zobowiązanie należy regulować terminowo. W przeciwnym razie, zawarte porozumienie przestanie wiązać strony i komornik przystąpi do egzekucji.

Należy pamiętać, że każda egzekucja prowadzona przez komornika dokonywana jest na podstawie wniosków wierzyciela. Po zajęciu nieruchomości wierzyciel składa do komornika wniosek o opis i oszacowanie wartości nieruchomości a w kolejnym kroku o licytację.

Jeżeli po wszczęciu egzekucji nie było wniosków wierzyciela, to po roku czasu postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z mocy prawa o czym stanowi art. 823 KPC. W razie umorzenia postępowania komornik, ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Takie sytuacje są jednak rzadkością, bowiem każdy wierzyciel podejmuje wszelkie działania aby przysługująca mu wierzytelność została uregulowana.

Co zatem zrobić aby spłacić zadłużenie u komornika tak aby nie stracić mieszkania?

Częstym zjawiskiem jest uzyskiwanie środków od rodziny i znajomych i ile istnieje taka możliwość. Banki nie będą już zainteresowane udzieleniem kredytu na spłatę komornika, bowiem dłużnik dla banku jest niewiarygodny. Bywa, że jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie pożyczki od prywatnego inwestora na spłatę komornika. Inwestor prywatny nie sprawdza BIK, KRD i innych rejestrów, dla niego ważne jest zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli inwestor widzi możliwość realnej spłaty i chce pożyczyć środki finansowe na spłatę komornika, to udziela pożyczki notarialnie, wstępując najczęściej w miejsce komornika. W takiej sytuacji dłużnik zyskuje „nowego” wierzyciela zamiast komornika i tym samym zyskuje czas na pozyskanie potrzebnych środków finansowych. Jeżeli w ciągu pół roku, lub roku – bowiem na tyle czasu najczęściej inwestorzy udzielają pożyczek – wówczas zła sytuacja finansowa znowu się powtórzy.

Jednakże, trzeba mieć na uwadze, ze prywatni inwestorzy oczekują spłaty w ratach lub dają możliwość dłużnikowi na uzyskanie całego kapitału na spłatę stosując tzw. „odroczoną płatność” oczekując spłaty całej kwoty na ustalony w umowie notarialnej termin.

W przypadku gdy dług przekracza 50% wartości nieruchomości, warto rozważyć skup nieruchomości i skup udziałów w nieruchomościach.
Ciekawym rozwiązaniem, mogą być również oferty – “kupię mieszkanie w Warszawie za gotówkę” – http://grb-nieruchomosci.pl/kupie-mieszkanie-w-warszawie-oferty-skupow/