Blog

Pożyczka pod mieszkanie – na czym polega?

pożyczka pod mieszkanie

W dobie kryzysu, gdy ilość dłużników dawno przekroczyła 2,2 mln w Polsce, jak grzyby po deszczu pojawiają się produkty parabankowe. Pożyczka pod mieszkanie od dłuższego czasu funkcjonuje na rynku instrumentów finansowych. Produkt ten jest atrakcyjną alternatywą dla pożyczki hipotecznej. 

W dzisiejszych czasach trudno jest wskazać osobę, która nie korzystała nigdy z instrumentów finansowych. Znaczna część osób, została wpisana do BIK, przez kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, przez co przez okres 5 lat od momentu spłaty zobowiązania, będą mieli problem z zaciąganiem innych pożyczek bankowych. Na ratunek przychodzą firmy pożyczkowe, oferujące pożyczki pod mieszkanie na atrakcyjnych warunkach. Każdy kto posiada mieszkanie własnościowe lub spółdzielczo-włanościowe prawo do nieruchomości może starać się o pożyczkę pod mieszkanie na dowolny cel.

Dla kogo jest pożyczka pod mieszkanie?

Produkt ten skierowany jest do podmiotów prawnych jak i osób fizycznych. Wystarczy przedstawić dokumenty własności mieszkania i można ubiegać się o pożyczkę pod mieszkanie. Rzadko się zdarza, że firmy prywatne weryfikują zdolność kredytową pożyczkobiorcy, ale mimo wszystko, oczekują oświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Dzięki pożyczce pod mieszkanie, można spłacić dotychczasowe zobowiązania i zamienić je na jedną ratę. Powszechne stało udzielanie pożyczki pod mieszkanie na spłatę prywatnego inwestora, komornika czy innych zobowiązań. Pożyczka pod mieszkanie jest dla dłużników jak i osób z czystą historią kredytową.

Czym jest pożyczka pod mieszkanie?

To produkt finansowy porównywany do pożyczki hipotecznej bez BIK. W zamian za uzyskane środki finansowe zostaje ustanowione zabezpieczenie na mieszkaniu na okres spłaty pożyczki. W dniu spłaty mieszkanie zostaje zwolnione z długu. Okres finansowania oraz koszty ustalane są indywidualnie.

Jak uzyskać pożyczkę pod mieszkanie?

Pożyczka pod mieszkanie może zadziwiać prostotą. Wystarczy złożyć wniosek o pożyczkę lub zostawić do siebie kontakt. Pracownik skontaktuje się i płynnie przeprowadzić Państwa przez  całą procedurę pożyczkową. Po wstępnej decyzji pozytywnej, otrzymają Państwo listę dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki pod mieszkanie. Komplet dokumentów należy dostarczyć do doradcy i oczekiwać terminu podpisania umowy u notariusza. Cała procedura może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Informację o kosztach, okresie spłaty i inne uzyskają Państwo u doradcy.

 

 

 

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

Prywatna pożyczka na spłatę komornika.

„Komornik zajął moją nieruchomość. Co teraz zrobić ? Jak wyjść z pętli zadłużenia ?”  Zajęcie mieszkania przez komornika to efekt odpowiedzialności rzeczowej za posiadane, nieuregulowane długi. Komornik przystępując do egzekucji weryfikuje stan majątkowy osoby wobec, której prowadzona jest egzekucja i później podejmuje czynności związane z przymusowym wyegzekwowaniem należności tzw. czynności egzekucyjne. Jedną z czynności, które mają na celu zaspokojenie wierzyciela jest zajęcie nieruchomości na wniosek wierzyciela poprzez wpis do hipoteki a następnie sprzedaż mieszkania, działki czy domu.    Jeżeli dłużnik posiada ułamkową część nieruchomości komornik wówczas zajmuje tę część, która stanowi własność dłużnika. Komornik nie może zająć pozostałej części – nie należącej do dłużnika (wyjątek stanowi wspólność majątkowa małżonków).

Jak sobie poradzić z taką sytuacją?

Po pierwsze, należy dojść do porozumienia w sprawie płatności wierzytelności w ratach o ile na taką spłatę zgodę wyrazi wierzyciel. Jeśli wierzyciel wyrazi zgodę na spłaty ratalne wówczas, takie zobowiązanie należy regulować terminowo. W przeciwnym razie, zawarte porozumienie przestanie wiązać strony i komornik przystąpi do egzekucji.

Należy pamiętać, że każda egzekucja prowadzona przez komornika dokonywana jest na podstawie wniosków wierzyciela. Po zajęciu nieruchomości wierzyciel składa do komornika wniosek o opis i oszacowanie wartości nieruchomości a w kolejnym kroku o licytację.

Jeżeli po wszczęciu egzekucji nie było wniosków wierzyciela, to po roku czasu postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z mocy prawa o czym stanowi art. 823 KPC. W razie umorzenia postępowania komornik, ma obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji.

Takie sytuacje są jednak rzadkością, bowiem każdy wierzyciel podejmuje wszelkie działania aby przysługująca mu wierzytelność została uregulowana.

Co zatem zrobić aby spłacić zadłużenie u komornika tak aby nie stracić mieszkania?

Częstym zjawiskiem jest uzyskiwanie środków od rodziny i znajomych i ile istnieje taka możliwość. Banki nie będą już zainteresowane udzieleniem kredytu na spłatę komornika, bowiem dłużnik dla banku jest niewiarygodny. Bywa, że jedynym rozwiązaniem jest uzyskanie pożyczki od prywatnego inwestora na spłatę komornika. Inwestor prywatny nie sprawdza BIK, KRD i innych rejestrów, dla niego ważne jest zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli inwestor widzi możliwość realnej spłaty i chce pożyczyć środki finansowe na spłatę komornika, to udziela pożyczki notarialnie, wstępując najczęściej w miejsce komornika. W takiej sytuacji dłużnik zyskuje „nowego” wierzyciela zamiast komornika i tym samym zyskuje czas na pozyskanie potrzebnych środków finansowych. Jeżeli w ciągu pół roku, lub roku – bowiem na tyle czasu najczęściej inwestorzy udzielają pożyczek – wówczas zła sytuacja finansowa znowu się powtórzy.

Jednakże, trzeba mieć na uwadze, ze prywatni inwestorzy oczekują spłaty w ratach lub dają możliwość dłużnikowi na uzyskanie całego kapitału na spłatę stosując tzw. „odroczoną płatność” oczekując spłaty całej kwoty na ustalony w umowie notarialnej termin.

W przypadku gdy dług przekracza 50% wartości nieruchomości, warto rozważyć skup nieruchomości i skup udziałów w nieruchomościach.
Ciekawym rozwiązaniem, mogą być również oferty – “kupię mieszkanie w Warszawie za gotówkę” – http://grb-nieruchomosci.pl/kupie-mieszkanie-w-warszawie-oferty-skupow/

Refinansowanie i spłacanie prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Refinansowanie i spłacanie prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości

Refinansowanie i spłacanie prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości

Klienci, którzy już otrzymali pożyczkę prywatną pod zastaw nieruchomości od innych inwestorów (mieszkania lub działki) mają możliwość otrzymania refinansowania takiej pożyczki w momencie, gdy wystąpiła nieprzewidziana
sytuacja uniemożliwiająca jej spłatę.
Refinansowanie pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości odbywa się analogicznie jak przy pierwszym dofinansowaniu – u notariusza.Pożyczka prywatna spłacana jest przez inwestora, a przedmiot zabezpieczenia w postaci nieruchomości czyli działki lub mieszkania zabezpiecza nowo-powstałą wierzytelność. Refinansowanie jest szansą na zmianę inwestora i wydłużenie okresu kredytowania. Klient po uzyskaniu refinansowania zyskuje dodatkowy czas na zdobycie środków finansowych na spłatę pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości (czyli pożyczki bez bik,
bez szczegółowych zaświadczeń wymaganych w bankach).
Decyzja o refinansowaniu musi zostać podjęta przez klienta niezwłocznie, gdy klient ma przypuszczenie, że nie uda mu się spłacić dotychczasowego inwestora z powodu nieprzewidzianej sytuacji, czy nieprzewidzianego zdarzenia a chce uniknąć egzekucji lub drogi egzekucyjnej.
Prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości jaka stanowić ma refinansowanie prywatnej pożyczki innego inwestora lub banku przy kredycie hipotecznym udzielana jest osobom, których zadłużenie nie przekracza 40% wartości nieruchomości. W przypadku, gdy jest przekroczony próg 50% zadłużenia, alternatywą jest skup nieruchomości za gotówkę.
Sytuacja na rynku nieruchomości jest wciąż niestabilna, ceny mieszkań wciąż tanieją, stąd decyzja o refinansowaniu dotyczy nieruchomości, których zadłużenie nie przekracza 40% wartości. Prywatny inwestor chce w ten sposób zabezpieczyć pożyczone środki finansowe, a jednocześnie chce pomóc osobom ubiegającym się o refinansowanie.
Refinansowanie pożyczki prywatnej pod zabezpieczenie nieruchomości to wyjście naprzeciw osobom, w których życiu powstały sytuacje uniemożliwiające spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

Jak wygląda spłacanie prywatnej pożyczki pod zastaw nieruchomości?

W zależności od potrzeb klienta, w negocjowaniu warunków umowy możliwe jest aby zasady spłaty były następujące :

1) comiesięczna spłata samych odsetek, dopiero na koniec umowy spłacany sam kapitał,

2) comiesięczna spłata raty zawierającej część kapitału oraz odsetki,

3) comiesięczne raty składające się z kapitału i odsetek dostosowane do możliwości finansowych klienta,

4) odroczona płatność do końca umowy, czyli przez umówiony okres czasu klient nie płaci rat pożyczki tylko dopiero na koniec umowy spłaca kapitał razem z odsetkami aby zwolnić się ze zobowiązania w całości.

Sposoby spłaty ustalane są indywidualnie z klientem, tak aby spłata pożyczki okazała się być jak najmniej uciążliwa i dogodna.

2015 toyota corolla

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości

Umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości

Umowy pożyczek pod zastaw nieruchomości podpisywane  są przed notariuszem i sporządzone w formie aktu notarialnego. Inwestorzy udzielając pożyczki, stosują najczęściej dwie formy zabezpieczenia swojej wierzytelności takie jak hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie, choć stosowane są również inne zabezpieczenia wierzytelności. Umowa pożyczki powinna być przekazana klientowi przed jej podpisaniem.

Umowy pożyczki i ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Na czym polega?

Ustanowienie hipoteki, polega na tym, że inwestor w celu zabezpieczenia pożyczki obciąża nieruchomość prawem (wpis w dział IV księgi wieczystej), na podstawie umowy pożyczki, którego treść polega na tym, że w razie nie wykonania zobowiązania ciążącego na pożyczkobiorcy, inwestor będzie mógł dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika. Ta forma zabezpieczenia pożyczki jest stosowana dość często. Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja – dłużnik nie będzie zwracał należnej kwoty – po upływie wymaganego w akcie notarialnym terminu inwestor może podjąć kroki do odzyskania należności. Do podjętych kroków w celu odzyskania swoich środków jest droga windykacyjna a następnie droga postępowania egzekucyjnego prowadzona przez komornika.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako kolejna forma zabezpieczenia pożyczki.

Drugą najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia pożyczki jest przewłaszczenie na zabezpieczenie.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie to forma zabezpieczenia oparta na art. 353§1 KC czyli na zasadzie swobody umów.
Istotą przewłaszczenia na zabezpieczenie jest przeniesienie przez pożyczkobiorcę lub osobę trzecią własności (na podstawie umowy pożyczki), rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności na pożyczkobiorcę pod warunkiem spełnienia przez niego zabezpieczonego zobowiązania (spłata pożyczki).
Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia dopuszczalną przez Sąd Najwyższy, jednak z punktu widzenia prawa, nie jest uregulowane całkowicie ustawowo. Dlatego w umowie pożyczki powinny być uregulowane precyzyjnie wszystkie prawa  i obowiązki wynikające z tej formy zabezpieczenia.
Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie przedmiot, którym zabezpieczana jest pożyczka pozostaje w posiadaniu dłużnika (pożyczkobiorcy). W przypadku nie spłacenia pożyczki, w określonym w umowie pożyczki czasie wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu poza drogą postępowania egzekucyjnego. Sposób takiego zaspokojenia wierzyciela powinien być oczywiście określony w umowie pożyczki podpisanej przed notariuszem.

Przed podpisaniem umowy pożyczki prywatnej..

Osoby poszukujące pożyczki prywatnej mamy pewne rady, na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy pożyczki prywatnej pod zastaw nieruchomości.

Po pierwsze dużo pytać, zadawać pytania odnośnie interesujących i niejasnych kwestii aby zostały wyjaśnione a wątpliwości rozwiane zanim dojdzie do podpisania umowy.

Po drugie warto zastanowić się nad tym, czy forma finansowania jaką jest pożyczenie środków finansowych pod zastaw nieruchomości jest jedynym wyjściem z obecnej sytuacji klienta – bo być może udałoby się pożyczyć pieniądze od rodziny czy znajomych nie zastawiając czy nie obciążając hipoteki nieruchomości.

Po trzecie, klient powinien zastanowić się i zadać sobie pytanie “czy stać mnie na taką pożyczkę”?
Od pożyczki trzeba zapłacić odsetki, opłacić notariusza, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za uruchomienie oraz prowizję. Zatem odpowiedź na powyższe pytanie leży w gestii klienta i powinien on upewnić się czy inne rozwiązanie czyli inny sposób uzyskania potrzebnych środków finansowych nie będzie dla niego lepszym rozwiązaniem.

Po czwarte, warto jest poprosić o wzór umowy pożyczki, która będzie podpisywana u notariusza aby upewnić się, że umówione warunki zgadzają się z warunkami w umowie.

Po piąte, jeżeli ktoś wymaga opłaty wstępnej, opłaty za zweryfikowanie sprawy, klient powinien być już w tym momencie ostrożny i powinien dwa razy się zastanowić, zanim cokolwiek wpłaci.

Po szóste, sprawdź czy osoba z którą współpracujesz jest rzetelna, czy posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i jaką posiada wiedzę i doświadczenie w branży pożyczek pod zastaw nieruchomości.

Po siódme, jeśli klient zdecyduje się już na pożyczenie pieniędzy pod zastaw nieruchomości powinien systematycznie, tak jak jest to wyszczególnione w umowie spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

Mamy nadzieje, że nasze uwagi, chociaż w mały stopniu przybliżyły Państwu temat umowy pożyczki pod zastaw nieruchomości.

Czy pożyczka pod zastaw nieruchomości jest bezpieczna?

Bezpieczna pożyczka pod zastaw nieruchomości

Bezpieczna pożyczka pod zastaw nieruchomości

Wielu klientów, którzy chcą uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości, pyta czy taka pożyczka jest bezpieczna? Czy pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości są bezpieczne?
Otóż aby na to pytanie odpowiedzieć trzeba zastanowić się, czy osoba posiadająca nieruchomość, którą chce przeznaczyć na zabezpieczenie pożyczki, będzie miała środki na jej spłatę. To jest główny czynnik na który klienci powinni zwracać uwagę decydując się na poszukiwanie bezpiecznej pożyczki pod zastaw nieruchomości.
Jeżeli pożyczkobiorca jest solidny, rzetelny i spłaci użyczoną kwotę – nie ma się czego obawiać.
Jeżeli natomiast dłużnik nie spłaca pożyczki, nie płaci comiesięcznych rat, które ustalone zostały w umowie notarialnej – musi liczyć się z sytuacją, w której inwestor będzie chciał odzyskać pożyczone środki finansowe i zastosuje drogę egzekucyjną bądź sprzedaż mieszkania, które stało się przedmiotem zastawu.
Bezpieczeństwo pożyczki pod zastaw nieruchomości zależy w dużej mierze od rzetelności klienta. Klient, który płaci regularnie raty miesięczne ustalone z inwestorem przy podpisaniu umowy u notariusza, bądź jak to jest w przypadku odroczonej płatności – w wyznaczonym dniu spłaca swoje zobowiązanie tak jak jest to określone w umowie pożyczki podpisanej u notariusza nie ma się czego obawiać.
Przed podpisaniem aktu notarialnego, gdy notariusz odczytuje umowę pożyczki trzeba zwrócić uwagę czy ustalone wcześniej z inwestorem warunki są tożsame z warunkami w zapisach umowy – jeśli tak jest, przyszły klient nie ma się czego obawiać, pożyczka jest bowiem bezpieczna.
O bezpieczeństwie pożyczki pod zastaw nieruchomości może świadczyć także to, czy klient otrzymał wzór umowy, która zostanie podpisana u notariusza. Klient po otrzymaniu takiego wzoru umowy pożyczki może upewnić się co do warunków, może poprosić o wyjaśnienie niejasnych kwestii swojego doradcę.
Jednak mimo wszystkich elementów świadczących o tym czy pożyczka pod zastaw nieruchomości jest bezpieczna, niewątpliwie najważniejsze jest to czy klient jest rzetelny i będzie miał możliwość spłacić zaciągnięte zobowiązanie.
Warto jest przemyśleć wszystko przed poszukiwaniem bezpiecznej pożyczki pod zastaw nieruchomości i zastanowić się czy jesteśmy w stanie spłacić pożyczoną sumę.

ZADZWOŃ 793-609-190
lub
zostaw numer, a my oddzwonimy
i wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email *

Numer telefonu

Akceptuje politykę prywatności

Zostaw kontakt!